Kino kūrėjams

Imitaciniai ginklai
  
Viešosios įstaigos Grenadierius teikiama paslauga skirta kino, teatro bei edukacinių renginių kūrėjams bei organizatoriams. Mes siūlome platų spektrą 1888 – 1953 m. gamybos orginalių ginklų, perdirbtų šaudyti imitaciniais šoviniais. Ginklų aprašymus, nuotraukas bei trumpus vaizdo siužetus rasite žemiau esančiame ginklų sąraše.
 
Leidimas: Viešoji įstaiga Grenadierius yra juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti bei eksploatuoti ginklus. Visi ginklai dėl tam tikrų konstrukcijos ypatybių yra pritaikyti šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, t.y. sukeldami garso ir šviesos efektą. Ginklų konstrukcija neleidžia naudoti kitokios paskirties šovinių arba sviedinių. Ginklų gabenimu, priežiūra filmavimo aikštelėje bei apsauga pasibaigus fimavimo pamainai pasirūpins mūsų ginklininkai.
  
  

Šautuvai

Pusiau automatiniai šautuvai

Karabinai

Snaiperiniai šautuvai

Kulkosvaidžiai

Pistoletai - kulkosvaidžiai

Pistoletai ir revolveriai 

 

Ginklų video

JOKIOS IDEOLOGIJOS, VIEN TIK ISTORIJA...